+32 (0)474 065 254 info@DCRM.be

Portfolio Management

Portfolio beheer. De meest complete service voor het volledig beheer van uw diplomatieke gebouwen. Eén centraal aanspreekpunt voor alles wat met uw gebouwen en levering van diensten daaromtrent aangaat.

Property Manager

Elke ambassade die met ons werkt krijgt haar eigen Property Manager toegewezen, die alle aspecten van het vastgoed in beheer nauwgezet in het oog houdt.

Hij of zij is ook het centrale aanspreekpunt en zorgt ervoor dat uw gebouwen beheerd worden net zoals een goed huisvader dat zou doen.
En uiteraard de normen en policy die door het thuisland worden opgelegd.

Wij bieden een gestandaardiseerd Service pakket aan, bestaande uit drie onderdelen :

Vastgoedbeheer

We nemen alle aspecten van het gebouwbeheer voor onze rekening.  Wij kunnen naargelang de contractuele overeenkomst de volledige zorg voor uw gebouw verzekeren, of enkel bepaalde aspecten.   Uiteraard werkt de Property beheerder dan nauw samen met uw eigen diensten en afdelingen. (Vb Security services, )

Wij dragen onder meer zorg voor de contracten, overeenkomsten en alle afspraken met nutsbedrijven* zoals :

  • waterbedrijf
  • elektriciteitsvoorziening
  • gas of petroleum
  • internet en telefoon providers

* uitgezonderd verbruikskosten en hun beheer

Het grote voordeel is dat door het centraliseren van al deze activiteiten en facilitaire services we een uitgekiende controle houden over de volledige operationele staat van uw gebouwen en wat er omheen draait.  Op die manier kunnen we ook een compleet overzicht maken van de totale “operationele kost”.

Doordat we onze overeenkomsten met nutsbedrijven en andere onderaannemers groeperen bekomen we vaak interessante condities dan wanneer u dat allemaal zelf moet regelen.

 

Staat van bevinding en waardebepaling

Om het dagelijks beheer van het vastgoedpartrimonium goed in het oog te kunnen houden is het belangrijk om de effectieve staat van de gebouwen in kaart te brengen. Maar evenzeer met het oog op een middellange termijnplan en het vooraf inschatten van de operationele kost, is het belangrijk vooraf goed zicht te hebben op de staat van de gebouwen en alle voorzieningen. Door een goede analyse kunnen preventieve werkzaamheden worden ingepland waardoor onverwachte en onvoorziene voorvallen grotendeels vermeden worden.

Het volledige gebouw wordt gedocumenteerd in een uitvoerig document. Naast de volledige “staat van bevinding” en “staat van de technische installaties”, worden ook foto’s van het gebouw en cruciale elementen, zoals technische installaties, sanitair, ramen en deuren, toegevoegd. Op die manier ontstaat een soort “paspoort” van elk gebouw. Ook de noodzakelijke en wettelijke voorziene energie audits, regelmatige checks in verband met brandveiligheid, schouwen, enz vallen onder dit aanbod en worden mee opgenomen in het geheel.

De ambassade krijgt hierdoor een uitstekend overzicht van de waarde van het beheerde vastgoed. Tevens laat deze audit toe tijdig de nodige financiële middelen te krijgen van het thuisland, onderbouwde strategische beslissingen te nemen en algemeen een goed zicht te hebben op de operationele staat van de gebouwen.

Plannen en beschrijving

Soms zijn er naast de eerder genoemde “staat van bevinding” nog bijkomende documentatienoden nodig.

Zo kunnen onze diensten ondermeer zorgen voor volledige plannen van het gebouw, situatie en inrichtingsplannen, evacuatie en veiligheidsplannen, wettelijke te voorziene bewegwijzering en pictogrammen.

Ook een complete inventaris van het gebouw, meubilair, machines, uitrustingen, deuren, sleutels, behoort tot de werkzaamheden en opleveringen van dit team en binnen dit pakket.