+32 (0)474 065 254 info@DCRM.be

Financial Property Management

Rapportering en Financiële planning. Wij leveren een perfect zicht op de totale kost van uw gebouwen zonder onnodige verrassingen. Wij maken het volledige 4 jarig beheers- en financieel plan voor het diplomatiek vastgoed in overeenstemming met de normen van de kanselarij

Rapportering en Financiële planning.

Een duidelijk zicht op de werkingskost* inzake gebouwen, gebouwbeheer en alle facilitaire diensten is het uitgangspunt waarvoor we het DCRM- dienstenaanbod voor de diplomatieke wereld hebben gecreëerd.

We weten hoe belangrijk het is voor de kanselarij om elke nieuwe ambassadeur om de vier jaar inzicht te verschaffen in het totale werkingsbudget. Gebouwen en onderhoud maken daar een groot aandeel van uit.

Bovendien vereist

  • het perfect onderhouden van de gebouwen; 
  • het tijdig inplannen van de noodzakelijke vernieuwingen om de vertegenwoordiging op lange termijn te garanderen; 
  • de uitstraling die elke Ambassadeur tijdens zijn ambtstermijn aan de gebouwen wil geven; 

 

  • het creëren van een prettige werk en woonomgeving voor het ambassade-personeel; 
  • het tijdig indienen en de voorbereiding van de budgetplanning voor de overheid

enkel mogelijk mits een duidelijk zicht op alle huidige en te voorziene uitgaven. 

* uitgezonderd operationele- en verbruikskosten. 

Net doordat wij de volledige dienstverlening rondom gebouwbeheer aanbieden, slagen we erin een compleet en transparant overzicht te maken.

Dit is een belangrijk element in het complete dossier voor uw ministeriële budgetaanvraag. Wij zorgen ervoor dat alle elementen in verband met het beheer, onderhoud en (her)bouwen van uw diplomatieke gebouwen, in detail en verantwoord gebudgetteerd en gerapporteerd worden.

Bovendien leert de ervaring van ons team met financieel management te letten op verantwoorde uitgaven en detecteren we onmiddellijk wanneer er iets niet klopt in de rekeningen of voorstellen van leveranciers. Een niet te onderschatten taak en vaak heel moeilijk voor buitenlandse werkkrachten die de wetgeving, tarieven, mogelijkheden en gebruiken van het gastland niet of onvoldoende kennen.

Goed beheer wil niet zeggen dat we noodzakelijkerwijze op zoek gaan naar de goedkoopste spelers in de markt. Daar zijn andere partijen voor. En wij weten uit ervaring dat goedkoop op de lange termijn en wat “total cost of ownership” betreft niet altijd de beste optie is. Betrouwbaarheid, veiligheid, mogelijkheid om tijdig op te leveren en algemene kwaliteit van de uitvoering zijn immers minstens even belangrijk. En risico’s die je wellicht niet wilt nemen.

Onze visie is er eerder één van correcte diensten, waar voor je geld en investering. En een professioneel resultaat in lijn met de verwachtingen en noden van de diplomatieke vertegenwoordiging, en de ministeriële bepalingen van het moederland.