+32 (0)474 065 254 info@DCRM.be

Kernwaarden

Onze kernwaarden liggen aan de basis van alles wat we doen. Ze zijn ingebed in onze cultuur. Ze vormen het hart van de manier van omgaan met onze klanten en met elkaar.

 

 

TRANSPARANTIE

DCRM hanteert een transparantiebeleid dat zorgt voor correcte financiële rapportage ten behoeve van de opdrachtgever(s) . Alle financiële gegevens zijn beschikbaar voor de kanselarij en de ministeries, voor controle, begeleiding en planning.
Maar ook over onze manier van werken, onze aanpak, onze planning zijn we transparant. Wij vinden dat belangrijk omdat het de basis vormt van goede afspraken en vertrouwen.

VERTROUWELIJKHEID EN DISCRETIE

DCRM biedt discretie aan alle zakelijke partners en klanten.
Alle informatie waarover wij in het kader van onze missie of project beschikken wordt vertrouwelijk behandeld. We vragen dat vertrouwen ook van al onze medewerkers.  We zullen ook nooit informatie met derden delen zonder voorafgaande toestemming van de kanselarij.
(DCRM werkt onder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“GDPR”). Deze wet zorgt voor volledige regelgeving en gegevensbescherming en privacy van alle individuen die er wonen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.)

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

DCRM neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus. Economische prestaties met sociale verantwoordelijkheid staan ​​voorop.
Bescherming en veiligheid van werknemers, opdrachtgever en alle betrokkenen worden nooit genegeerd.

ZORG VOOR MILIEU EN OMGEVING

DCRM zorgt ervoor dat al haar bedrijfsactiviteiten een minimale CO2-voetafdruk nalaten.
Wij beperken zo goed als mogelijk de impact van onze activiteiten op mens en omgeving.
Zo gaan we doordacht om met energieverbruik. En zorgen we voor een milieuvriendelijke verwerking van afval.